Algemene voorwaarden

Zie voor onze algemene voorwaarden: 

https://www.ant-online.nl/uploads/downloads/ANT-_Algemene_Voorwaarden_2016.docx